Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Lịch công tác tuần

Lich tuan
Kế hoạch tuần (từ ngày 22/3 đến ngày 28/3/2021)

THỨ (NGÀY)

THỜI GIAN

CÔNG VIỆC TRONG TUẦN

ĐỊA ĐIỂM

T.HAI

(22-3)

8:00

* Giao ban Trưởng, Phó trưởng các phòng, ban.

PH.I

8:30 Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020.  Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ khoa Toán-Tin và cá nhân quan tâm. P.108 nhà C

9:30

* Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ khoa Địa lí và cá nhân quan tâm.

Nhà V

10:00 Lễ trao bằng Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020 của khoa Việt Nam học.  Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ khoa Việt Nam học và cá nhân quan tâm. P.104 nhà.D3
10:00 Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020.  Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ khoa Lịch sử và cá nhân quan tâm K.Sử

T.BA

(23-3)

     
     
16:00 Công bố quyết định thanh tra của Đoàn thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thành phần: BGH, phòng Đào tạo, KHCN, KHTC, HCĐN, TCCB, Quản trị, SĐH và TT ĐT&BDTX. PH.I

T.TƯ

(24-3)

8:30 * Lễ Kỷ niệm ngày Công tác xã hội Việt Nam (25/3/2017 - 25/3/2021) và trao bằng Thạc sĩ Công tác xã hội. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ, giảng viên và tân Thạc sĩ  khoa Công tác xã hội. HT.K

8:30

* Tập huấn kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của Chương trình GDPT 2018. Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

PH.T6

10:00 * Lễ trao bằng Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ khoa Giáo dục Thể chất và cá nhân quan tâm. T2. Nhà V
14:00 * Họp Ban tổ chức 70 năm thành lập Trường ĐHSP Hà Nội. Thành phần: Thành viên Ban tổ chức. PH.T6

14:00

* Lễ trao bằng Thạc sĩ tốt nghiệp năm 2020. Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ khoa Tiếng Anh và cá nhân quan tâm.

HT.K

T.NĂM

(25-3)

     
8:00

* Tập huấn thực hiện nhiệm vụ KHCN các cấp. Thành phần: Theo công văn số 122/ĐHSPHN-KHCN ngày 16/3/2021.

T2.TV
8:30 * Họp xét bổ nhiệm chức danh GS, PGS năm 2020. Thành phần: Theo Quyết định số 16/QĐ-ĐHSPHN ngày 05/01/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. PH.T5
14:00 Họp BCH Công đoàn trường. Thành phần: Theo Giấy mời. PH.T6
14:00 * Họp bàn về hoạt động của Trung tâm phát triển giáo dục và công nghệ số. Thành phần: Ban Giám hiệu, đại diện khoa Tiếng Anh, đại diện Trung tâm phát triển giáo dục và công nghệ số, phòng KHTC, Trung tâm Đảm bảo chất lượng, Trưởng khoa CNTT, đại diện phòng Quản trị, phòng TCCB. PH.T6

T.SÁU

(26-3)

8:30

* Lễ kỷ niệm 90 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021). Thành phần: Theo Giấy mời và triệu tập.

HT.K

9:30 * Kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Giáo dục Thể chất. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm. T2. Nhà V

14:00

* Bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của NCS Trần Thị Hà. Thành phần: Theo Giấy mời và cá nhân quan tâm.

T2.TV

     

T.BẢY

(27-3)

     
7:00 Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020.  Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ khoa QLGD và cá nhân quan tâm. HT.K
8:00 Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020.  Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ khoa TLGD và cá nhân quan tâm. HT.B
8:00 Lễ trao bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp năm 2020.  Thành phần: Theo Giấy mời, cán bộ giảng viên, tân Thạc sĩ, tân Tiến sĩ khoa LLCT-GDCD và cá nhân quan tâm. T2. Nhà A4

C.NHẬT

(28-3)

     
     
Publish: 21-03-2021