Tiếng Việt
English
Search
“CHUẨN MỰC - SÁNG TẠO - TIÊN PHONG”

Đội ngũ cán bộ

ĐỘI NGŨ VIÊN CHỨC (có đến ngày 31/12/2017)
STT Chức danh Số lượng
1 GS.TSKH 3
2 GS.TS 15
3 PGS.TSKH 1
4 PGS.TS 150
5 TS 280
6 ThS 507
7 ĐH 177
8 Khác 20
  Tổng số 1153
1 Giảng viên cao cấp 165
2 Giảng viên chính 34
3 Giảng viên 522
4 Giáo viên dạy nghề 60
5 Giáo viên THPT (hạng II) 2
6 Giáo viên THPT (hạng III) 59
7 Giáo viên THCS (hạng II) 2
8 Giáo viên mầm non 1
9 Chuyên viên và các ngạch khác 308
  Tổng số 1153