A A+
Ghi chú
Tài khoản đăng nhập trang web này được sử dụng chung với khoản dùng để truy cập Internet.
- Đối với cán bộ, giảng viên của Trường có thể cập nhật thông tin Lý lịch Khoa học, các bài báo hoặc các tài liệu giảng dạy lên website.
- Đối với sinh viên, cần có tài khoản mới có thể truy cập được các học liệu điện tử, các bài giảng của giảng viên hoặc các học liệu đa phương tiện.
Lưu ý:

- Hãy đổi mật khẩu truy cập (bằng chức năng change password trên menu), không nên để người khác sử dụng tài khoản của mình để truy cập Internet.
- N
hập username và password và click vào nút "Đăng nhập"
Login
Logon
Username
Password
Đang trực tuyến: 124
Tổng lượt truy cập: 13.620.756
IT Help Desk

1. Đ/c Nguyễn Trần Báu (ĐT: 0988070073; Email: baunt@hnue.edu.vn): Hỗ trợ xử lý sự cố mạng, lắp đặt mới hệ thống mạng LAN.

2. Đ/c Lê Nguyên Sinh (ĐT: 0983275028; Email: sinhln@hnue.edu.vn): Hỗ trợ cấp phát hosting và domain và quản lý hệ thống máy chủ.

3. Đ/c Vi Đức Quang (ĐT: 0988796899; Email: quangvd@hnue.edu.vn): Hỗ trợ xử lý sự cố máy tính cá nhân, hệ thống mạng Wi-Fi và tạo tài khoản truy cập Inernet cho sinh viên, học viên cao học trong trường.

4. Đ/c Tào Đức Phòng (ĐT: 0965.246.968;Email: phongtd@hnue.edu.vn): Xây dựng website Trường, nghiên cứu và phát triển phần mềm.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
Top

https://paperio-live.com

https://agario.red

https://naughtyworms.com

escort pendikmaltepe escort
Tokyo Olympics live stream